Voorbeeld van het verweer van de huisarts

In het verweer van de tegenpartij, kun je al lezen dat het er in de rechtszaak niet bepaald eerlijk aan toe gaat. In ieder geval niet in een rechtszaak die gaat om medische missers. De verzekering van de huisarts mag alles zeggen, en dat doen ze ook. Of het nu waar is of niet. Ze presteren het zelfs om een stuk tekst van een arts te citeren, en daar geheel iets anders van te maken.

De huisarts zou meewerken als ik gelijk bleek te hebben

Toen ik erachter kwam wat er mis was, heb ik diverse gesprekken gehad met de huisarts. In het laatste gesprek zegt hij dat hij mee zal werken als blijkt dat ik gelijk heb. Dat gesprek heb ik toen opgenomen, zonder zijn medeweten. Dat mag als je het voor jezelf gebruikt. Je mag het de opname alleen nooit openbaar maken.

Ondertussen blijkt dat ik gelijk heb. Helaas niet dankzij de expertise arts, maar wel door de andere artsen en deskundigen. Ook heeft de verzekering van de huisarts 2 van de fouten erkend. Toch zit het verweer van de huisarts heel anders in elkaar.

Fout nummer 4 van de huisarts

De huisarts heeft meerdere fouten gemaakt; 1 te laat op een vitamine B12 tekort testen. 2 behandelen met tabletten. 3 de ziekte van Addison-Biermer over het hoofd zien (opnamestoornis voor vitamine B12 tekort) 4 behandelen met 5 injecties. En zo zijn er nog een aantal, maar 4 neem ik als voorbeeld om het verweer van de huisarts te laten zien.

Bij fout 3 ziet de huisarts de opnamestoornis over het hoofd. Na de behandeling met tabletten, is mijn vitamine B12 waarde gedaald van 90 pmol/L naar 77pmol/L. Dit betekend dat de vitamine niet via de “normale weg, door de maag, kan worden opgenomen. Dan moet er levenslang geïnjecteerd worden, tenzij de oorzaak gevonden wordt en met zekerheid wordt weggenomen. (Wat niet is gedaan, want daar heeft hij nooit onderzoek naar gedaan. Fout nummer zoveel) In de plaats daarvan, geeft de huisarts dus 5 injecties en daarna niets meer.

Uiteraard is de huisarts hier ook voor aansprakelijk gesteld, en is dit een fout die wel is vastgesteld door de expertise arts.

Het eerste verweer van de huisarts op deze fout

In het eerste verweer geeft de huisarts zelf naar zijn verzekering aan, dat hij 5 injecties heeft gegeven zoals het gebruik is binnen zijn praktijk. Hij geeft hiermee dus zelf al aan dat de gegeven behandeling standaard is bij hem. Zie ook de screenshot hieronder, van september 2016;

Verweer huisarts

Wat de huisarts ook aangeeft, is dat er na deze injecties een vervolg wordt besproken. Maar als de huisarts tegen een patiënt met injectie fobie zegt dat de injecties niet werken, en voorstelt om te stoppen, zal die er natuurlijk niet tegen in gaan. (En nog steeds is de 5 injecties helemaal fout)

 

Het tweede verweer van de huisarts op deze fout

In het tweede verweer op de fout van de 5 injecties, geeft de huisarts precies hetzelfde antwoord. De 5 injecties zijn het beleid van zijn praktijk, en die heeft hij gegeven. Jammer genoeg kan ik het verweer even niet terug vinden in alle papieren. Ik kan er dus geen screenshot van maken. Maar, van het derde verweer heb ik die weer wel.

Het derde verweer van de huisarts op dezelfde fout

Het derde verweer van de tegenpartij bevatte weer een stuk geschreven door de huisarts zelf. Dit is van februari 2018. De verzekering van de huisarts, en de huisarts zelf zijn heel lelijk in dit verweer. Ze proberen alle fouten af te doen of op mij af te schuiven.

Onder andere dus ook de fout van de 5 injecties. Na 2 keer eerder in een verweer gezegd te hebben dat 5 injecties het beleid van zijn praktijk zijn, zegt hij nu dat ik wel gestopt zal zijn. Zie het screenshot hieronder;

verweer huisarts 5 injecties

Conclusie

De huisarts houdt zich dus niet aan zijn woord (wat te verwachten was natuurlijk). Maar het is toch vreemd dat zoiets zo kan in Nederland? Als slachtoffer van medische missers moet je vechten voor je recht. Maar, de tegenpartij die de fouten heeft gemaakt, mag alles doen wat ze wil.

Klacht indienen tegen advocaat is onmogelijk

Zoals al eerder genoemd, maakt mijn advocaat een hoop fouten en doet ze weinig werk. Het eerste kennismakingsgesprek ging prima, ze maakte een goede indruk op mij en de vriendin die erbij zat. Maar na een paar mailtjes over en weer bleek het anders.

Omdat ik alles al had uitgezocht, leek het ons beiden logisch dat ik zelf alle bewijzen ging verzamelen. Ik had ook al grotendeels van alle medische dossiers omdat ik van te voren zelf heb uitgezocht wat er mis was. Maar, terwijl ik bewijsstuk na bewijsstuk opstuurde, kreeg ik zeker een half jaar geen enkele reactie.

De advocaat maakt veel fouten

Natuurlijk is dat niet het enige. Er gaan regelmatig dingen fout. Ze stuurde al mijn gegevens naar de verkeerde arts. Twee keer kwam ze achteraf met een rekening die ze van te voren niet gemeld heeft. Dat is niet handig in mijn situatie. Een keer een rekening van €500,- voor een expertise waarvan ze gezegd had dat de tegenpartij die zou betalen en een keer €79,- voor griffiekosten. Voor de griffiekosten had ze vrijstelling aan kunnen vragen door mijn financiële positie. Maar dat doet ze niet.

Vaak als ik vragen stel krijg ik geen antwoord, of als ik email of pas weken later. Als de tegenpartij met verweer komt wat helemaal niet klopt, of waarvoor we al diverse tegen bewijzen hebben, raakt ze onzeker. Ook de zitting voor het kort geding had ze helemaal niet voorbereid.

Maar helaas is het nu na deze zitting wel duidelijk geworden dat ze zich er makkelijk vanaf wil maken. Ze heeft al een paar keer geprobeerd of ik over te halen was voor een schikking die nog geen fractie was van wat er vergoed hoort te worden. En wil ze de zaak vanaf 2011 gaan doen, i.v.p. 2009, omdat de tegenpartij al fouten heeft erkend van 2011.

Maar dat is voor mij juist het grote verschil. In 2009 raakte ik al deels arbeidsongeschikt door de fouten van de huisarts. En daarna raakte ik in de uitkering, voor de fouten zijn gemaakt die al erkend zijn. Het is dus voor mij het verschil van een redelijk normaal inkomen of een minimum uitkering. En dat terwijl er al een deskundige en een specialist zijn die bevestigd hebben dat alles door het B12 tekort komt.

Een klacht bij het kantoor indienen heeft geen zin

Uiteraard heb ik meerdere malen zelf tegen mijn advocaat gezegd (voornamelijk in de mail) dat ik het niet met haar eens was. Of niet tevreden was dat ze zo te werk gaat. Hier komt gewoon geen reactie op. Pas als ik zo kwaad werd dat ik zei dat ik een officiële klacht in wilde dienen, kwam er een reactie.

Omdat beide partijen aangaven zich aan de GOMA/GBL te houden en dit niet deden, heb ik contact opgenomen met de stichting die deze regels in het leven heeft geroepen. Helaas is er niets aan te doen, maar ze probeerden wel te bemiddelen. Dit heb ik 2 keer gedaan, en 2 keer ging het toen even goed. Daarna zakt ze weer terug in de oude gewoonten.

Ook heb ik wel eens geprobeerd een klacht bij haar kantoor in te dienen. Ja… dat had dus helemaal geen zin aangezien mijn advocaat partner is van het kantoor. Er werd gewoon niks mee gedaan, behalve gezegd dat ik het zelf maar met mijn advocaat moest oplossen.

Officiële klacht bij de deken indienen

Via een adviseur kreeg ik de tip om de deken van advocaten te mailen. Ik moest melden dat ik op zoek was naar een andere advocaat en een klachtenprocedure tegen mijn huidige advocaat wilde starten. De deken zei dat ik eerst maar een andere advocaat moest zoeken, en die moest laten kijken of die vond dat mijn advocaat in gebreke was gebleven (terwijl een advocaat en jurist dit al gedaan hebben, zoals ook vermeld was bij de deken).

Ondertussen had ik begrepen dat het moeilijk is om zomaar over te stappen. Ten eerste heb je de verplichte eigen kosten, maar die wilde de bijzondere bijstand wel vergoeden (dat is ook het enige dat ze vergoeden in zo’n rechtszaak). Maar, omdat het op basis is van no-cure no-pay, staan er kosten open.

Een andere advocaat is moeilijk te vinden

Het advocatenkantoor heeft al kosten gehad zoals uurloon voor mijn huidige advocaat, en die worden dan niet vergoed. Of pas wanneer er wordt gewonnen met een nieuwe advocaat, en zij moeten dan onderling in discussie hoe die vergoeding eruit ziet. De kans is groot dat je daarvoor alvast een rekening krijgt als je tussendoor overstapt, en dat geld heb ik natuurlijk niet. Daar kon de deken dan wel in bemiddelen zei de deken.

Maar… bemiddelen zegt niet dat het is opgelost. Dat kan ook betekenen dat je een deel van de kosten moet betalen, dus het geeft mij geen zekerheid of dat ik nu kan overstappen naar een andere advocaat, en dat risico kan ik niet lopen. Dus, het is blijkbaar niet mogelijk om over te stappen en ik zit vast aan een advocaat die haar werk niet goed doet.

Ik heb ondertussen een aantal advocaten gevraagd. Nu blijkt het zo te zijn, dat de kosten voordat de officiële procedure gestart wordt, veel lager zijn. Omdat er dan nog niet direct een advocaat bij komt kijken, maar dan kan een jurist het werk doen. Als de gerechtelijke procedure eenmaal officieel van start is, moet dit met een advocaat. Die kosten zijn veel hoger. Daarom willen andere advocaten hier al niet mee beginnen.