Klacht indienen tegen advocaat is onmogelijk

Zoals al eerder genoemd, maakt mijn advocaat een hoop fouten en doet ze weinig werk. Het eerste kennismakingsgesprek ging prima, ze maakte een goede indruk op mij en de vriendin die erbij zat. Maar na een paar mailtjes over en weer bleek het anders.

Omdat ik alles al had uitgezocht, leek het ons beiden logisch dat ik zelf alle bewijzen ging verzamelen. Ik had ook al grotendeels van alle medische dossiers omdat ik van te voren zelf heb uitgezocht wat er mis was. Maar, terwijl ik bewijsstuk na bewijsstuk opstuurde, kreeg ik zeker een half jaar geen enkele reactie.

De advocaat maakt veel fouten

Natuurlijk is dat niet het enige. Er gaan regelmatig dingen fout. Ze stuurde al mijn gegevens naar de verkeerde arts. Twee keer kwam ze achteraf met een rekening die ze van te voren niet gemeld heeft. Dat is niet handig in mijn situatie. Een keer een rekening van €500,- voor een expertise waarvan ze gezegd had dat de tegenpartij die zou betalen en een keer €79,- voor griffiekosten. Voor de griffiekosten had ze vrijstelling aan kunnen vragen door mijn financiële positie. Maar dat doet ze niet.

Vaak als ik vragen stel krijg ik geen antwoord, of als ik email of pas weken later. Als de tegenpartij met verweer komt wat helemaal niet klopt, of waarvoor we al diverse tegen bewijzen hebben, raakt ze onzeker. Ook de zitting voor het kort geding had ze helemaal niet voorbereid.

Maar helaas is het nu na deze zitting wel duidelijk geworden dat ze zich er makkelijk vanaf wil maken. Ze heeft al een paar keer geprobeerd of ik over te halen was voor een schikking die nog geen fractie was van wat er vergoed hoort te worden. En wil ze de zaak vanaf 2011 gaan doen, i.v.p. 2009, omdat de tegenpartij al fouten heeft erkend van 2011.

Maar dat is voor mij juist het grote verschil. In 2009 raakte ik al deels arbeidsongeschikt door de fouten van de huisarts. En daarna raakte ik in de uitkering, voor de fouten zijn gemaakt die al erkend zijn. Het is dus voor mij het verschil van een redelijk normaal inkomen of een minimum uitkering. En dat terwijl er al een deskundige en een specialist zijn die bevestigd hebben dat alles door het B12 tekort komt.

Een klacht bij het kantoor indienen heeft geen zin

Uiteraard heb ik meerdere malen zelf tegen mijn advocaat gezegd (voornamelijk in de mail) dat ik het niet met haar eens was. Of niet tevreden was dat ze zo te werk gaat. Hier komt gewoon geen reactie op. Pas als ik zo kwaad werd dat ik zei dat ik een officiële klacht in wilde dienen, kwam er een reactie.

Omdat beide partijen aangaven zich aan de GOMA/GBL te houden en dit niet deden, heb ik contact opgenomen met de stichting die deze regels in het leven heeft geroepen. Helaas is er niets aan te doen, maar ze probeerden wel te bemiddelen. Dit heb ik 2 keer gedaan, en 2 keer ging het toen even goed. Daarna zakt ze weer terug in de oude gewoonten.

Ook heb ik wel eens geprobeerd een klacht bij haar kantoor in te dienen. Ja… dat had dus helemaal geen zin aangezien mijn advocaat partner is van het kantoor. Er werd gewoon niks mee gedaan, behalve gezegd dat ik het zelf maar met mijn advocaat moest oplossen.

Officiële klacht bij de deken indienen

Via een adviseur kreeg ik de tip om de deken van advocaten te mailen. Ik moest melden dat ik op zoek was naar een andere advocaat en een klachtenprocedure tegen mijn huidige advocaat wilde starten. De deken zei dat ik eerst maar een andere advocaat moest zoeken, en die moest laten kijken of die vond dat mijn advocaat in gebreke was gebleven (terwijl een advocaat en jurist dit al gedaan hebben, zoals ook vermeld was bij de deken).

Ondertussen had ik begrepen dat het moeilijk is om zomaar over te stappen. Ten eerste heb je de verplichte eigen kosten, maar die wilde de bijzondere bijstand wel vergoeden (dat is ook het enige dat ze vergoeden in zo’n rechtszaak). Maar, omdat het op basis is van no-cure no-pay, staan er kosten open.

Een andere advocaat is moeilijk te vinden

Het advocatenkantoor heeft al kosten gehad zoals uurloon voor mijn huidige advocaat, en die worden dan niet vergoed. Of pas wanneer er wordt gewonnen met een nieuwe advocaat, en zij moeten dan onderling in discussie hoe die vergoeding eruit ziet. De kans is groot dat je daarvoor alvast een rekening krijgt als je tussendoor overstapt, en dat geld heb ik natuurlijk niet. Daar kon de deken dan wel in bemiddelen zei de deken.

Maar… bemiddelen zegt niet dat het is opgelost. Dat kan ook betekenen dat je een deel van de kosten moet betalen, dus het geeft mij geen zekerheid of dat ik nu kan overstappen naar een andere advocaat, en dat risico kan ik niet lopen. Dus, het is blijkbaar niet mogelijk om over te stappen en ik zit vast aan een advocaat die haar werk niet goed doet.

Ik heb ondertussen een aantal advocaten gevraagd. Nu blijkt het zo te zijn, dat de kosten voordat de officiële procedure gestart wordt, veel lager zijn. Omdat er dan nog niet direct een advocaat bij komt kijken, maar dan kan een jurist het werk doen. Als de gerechtelijke procedure eenmaal officieel van start is, moet dit met een advocaat. Die kosten zijn veel hoger. Daarom willen andere advocaten hier al niet mee beginnen.